Prihláška

Individuálne lekcie - príprava na maturitu

Hravá Angličtina                Krúžok je určený pre škôlky, školy, skupiny

Zápis na krúžok je možný počas celého škol. roka.

Angličtina pre deti a mládež (4-15 rokov)

- 1x60 minút/týždeň

- 2x45 minút/týždeň

- Didaktický materiál je v cene krúžku

- Rôzne úrovne

- Lekcie vedú kvalifikovaní učitelia Anglického jazyka s praxou

Použiváme kombináciu metód: Direct, Audiolingual, Total physical response

Naše lekcie sú zábavné a predstavujú kombináciu tvorivých variant - spievame, počúvame, kreslíme a konverzujeme