Projekt Zelená v Dolnej Nitre


Projekt bol podporený NSK a Regionálnym združením Dolná Nitra.

 

Zámerom projektu je rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu činnosť detí a mládeže s dôrazom na environmentálnu výchovu a vzdelávanie, zameranú hlavne na čisté prostredie, zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadkov. Chceme povzbudiť deti a prakticky uplatniť návyky starostlivosti o prírodu, aby nevyhadzovali odpad do prírody        a vždy si po sebe upratali, napr. pri prechádzke so psom. Zámerom projektu je aj čistenie okolia, v ktorom bývame, ktoré má naučiť deti separovať odpad. V Rámci našich akcií plánujeme deti, mládež učiť, prečo odpratať psí výkal    a spraviť osvetu, ktorou v rámci nášho projektu osadíme koše.