Denný športový tábor

Online rezervácia


Ide o denný športový tábor, ktorý si kladie za cieľ vytvoriť pozitívny                a dlhodobý vzťah k športovým aktivitám. Tábor posilňuje zdravý životný štýl, zlepšuje fyzickú pohodu a v neposlednom rade vedie deti                        k pozitívnemu pohľadu na život. 

Šport je vynikajíci nástroj, ktorý má silu vytvárať zmyluplné hodnoty              a prispieva o osobnému rozvoju. Taktiež ovplyvňuje postoje a správnie mladých ľudí tým, že ich robí zodpovednejšími.