Denný športový tábor

                                             od 6-13 rokov

Online rezervácia


Ide o denný športový tábor, ktorý si kladie za cieľ vytvoriť pozitívny            a dlhodobý vzťah k športovým aktivitám. Tábor posilňuje zdravý životný štýl, zlepšuje fyzickú pohodu a v neposlednom rade vedie deti                    k pozitívnemu pohľadu na život. 

Šport je vynikajúci nástroj, ktorý má silu vytvárať zmysluplné hodnoty      a prispieva o osobnému rozvoju. Taktiež ovplyvňuje postoje a správanie mladých ľudí tým, že ich robí zodpovednejšími.

JANÍKOVCE

Časový harmonogram

07:30 - 08:30 - Príchod detí

08:15 - 08:30 - Spoločná rozcvička

08:30 - 08:45 - Desiata

08:45 - 12:15 - Program dňa bicykel, turistika

12:30 - 13:00 - Obed

13:00 - 14:00 - Voľný program

14:00 - 15:30 - Poobedný tréning

15:30 - 16:00 - Olovrant, vyzdvihnutie detí

Cena tábora je 150 eur

Možné použiť na rekreačný príspevok