KTO SME

Aký je náš príbeh

    Cyklo-turistický klub Dolná Nitra vznikol 25.9.2012 ako občianske združenie. Cyklo-turistický  klub  Dolná  Nitra  organizuje  športové  akcie v mieste pôsobenia klubu i v ďalekom okolí. Poslaním a cieľom klubu je vytvárať podmienky na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov  a ostatnej verejnosti v oblasti športu     a turistiky, ale aj v iných oblastiach spoločenského života, ktoré prispievajú k získaniu a rozvoju pohybových a telesných zručností, zlepšenie kvality života detí, mládeže i dospelých, podpora správnych návykov, osvetová činnosť - bicykel ako dopravný prostriedok.

Naše občianske združenie Cyklo-turistický klub Dolná Nitra organizuje viacero projektov, ktoré napomáhajú ku skvalitneniu životného štýlu a rozširujú myšlienku používať bicykel ako dopravný prostriedok. Projekt Do školy na bicykli cez bicykel k zdravému mysleniu vznikol v roku 2012. Deťom a našim budúcim dospelých má vštepiť dobré návyky a obohatiť ich cestu do a zo školy. Projekt má zdravotno - spoločenský charakter. Chceme motivovať čo možno najviac detí, ale aj rodičov, aby sa zapojili do projektu, a preto hlavná výhra boli bicykle. Projekt Do školy na bicykli - Cez bicykel k zdravému mysleniu je zároveň prevenciou proti pestovaniu zlých návykov, aby sa deti viac hýbali a nesedeli pred počítačom, či mobilom.

Predsedníčka klubu - Tamara Krenželáková 

© 2019 Nezisková organizácia | Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!